Polskie nieruchomości nadal będą atrakcyjne dla inwestorów

Polskie nieruchomości są nadal atrakcyjne dla inwestorów. Rośnie liczba inwestorów na rynku nieruchomości, którzy poszukują obecnie stabilnych i atrakcyjnych rynków. Oferowane w ramach MINERAL PROJECT aktywa, stanowią bezpieczne zabezpieczenie oraz zyskowne inwestycje. Realizowane na nich komercyjne inwestycje zapewnią stałe dochody.

Inwestycje budowlane - projekty

W projektach uwzględniono wszelkie dostępne standardy ekonomiczne i ekologiczne, zapewniając tym samym atrakcyjność i bezpieczeństwo inwestycji. Projekty zostały wykonane przez pracownie architektoniczne i znanych architektów.

Podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Nieruchomości gruntowe, które są częścią powierzchni ziemskiej stanowią odrębny przedmiot własności. Znajdujące się na nich trwale i z nimi związane budynki, inne urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Mogą być przedmiotem odrębnej własności jako nieruchomości lokalowe. W razie sporu domniemywa się, iż budynek posadowiony przez osobę nie będącą właścicielem na cudzym gruncie należy do właściciela gruntu.

Na rynku nieruchomości działa wiele podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych należą: inwestorzy, kredytodawcy, przedsiębiorcy, maklerzy oraz obsługa techniczna rynku.
Rynek ten pełni istotne funkcje gospodarcze i społeczne:

  • funkcję wymiany
  • funkcję informacyjną
  • funkcję korygowania