Mineral project - nowe spojrzenie, nowe inwestycje

MINERAL PROJECT obejmuje inwestycje w segmencie wody mineralnej, napoi, produktów spożywczych
oraz suple­mentów diety. Zapewnia również ich dystrybucje na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Aktywa trwałe – nieruchomości, stanowią bezpieczne zabezpieczenie projektu oraz zyskowne inwestycje.

MINERAL PROJECT oferuje wnikliwie wyselekcjonowane produkty o najwyższym standardzie, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na konkretne potrzeby i oczekiwania współczesnego konsumenta na rynkach krajowym i zagranicznych. W ramach realizacji MINERAL PROJECT działalność koncentruje się na rozwoju wysokiej jakości marek własnych. Dostarczenie produktu zawierającego pożądaną przez klientów cechę daje im subiektywne odczucie uzyskania znacznie większej korzyści niż w przypadku, w którym cecha ta nie jest wyróżniona. Uzyskane przez wyróżnienie korzyści sprawiają, że klient chętnie zapoznaje się z nowym produktem, przywiązuje się do wybranego produktu i staje się wobec niego lojalny.

Stabilne inwestycje na rynku spożywczym!

Segment dóbr konsumpcyjnych, do którego zalicza się również produkcję i dystrybucję żywności, wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że nadal oferuje on możliwości wzrostu wynikające ze zwiększającej się konsumpcji, a jednocześnie jest relatywnie stabilnym rynkiem, mało podatnym na gwałtowne wahania popytu – mówi dla portalspozywczy.pl Adam Jarmicki, menedżer inwestycyjny funduszu Penta lnvestment.