Rynek suplementów diety coraz silniejszy

Nadzorem inwestycji MINERAL PROJECT zajmuje się wysoce wykwalifikowana kadra zapewniając stabilność i systematyczny rozwój nadzorowanych projektów. Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w branży dietetyczno-spożywczej, nieruchomościach oraz w zarządzaniu strategią firm.

Najbliższe plany Mineral Project obejmują

  • koncentracja prac w zakresie dystrybucji i sprzedaży wyrobów do hurtowni i odbiorców detalicznych,
  • sprawne wdrożenie produkcji oferowanych produktów,
  • działania logistyczne i zarządzające związane z wdrożeniem sieci dystrybucji – rozwój własnej floty transportowej,
  • systematyczne umacnianie marek własnych,
  • nacisk na wygenerowanie maksymalnego zysku,
  • kontynuacja inwestycji budowlanych, będących zabezpieczeniem dla jednostki finansującej, eksport -silne ogniwo handlowe; pozyskanie nowych rynków.

Potencjał rynku produktów ekologicznych

Zapotrzebowanie wzrasta już nie tylko na produkty spożywcze ale też na kosmetyki i produkty z kategorii chemii gospodarczej. Wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce obecnie jest oceniania na 1-1,1 mld zł.